Korištenjem ove aplikacije prihvatate ove Uslove korištenja kao pravno obavezujući odnos između vas kao Korisnika i Hotela Tehnograd d.o.o. na adresi Lazerević bb, kao i Hotela Vertigos d.o.o. na adresi Kulina Bana 2, koji su vlasnici ove aplikacije.

Prilikom zasnivanja odnosa, prihvatanje ovih Uslova korišćenja smatra se zaključenjem ugovora na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Prihvatanjem ovih Uslova korištenja dajete svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da ćete se prilikom korištenja usluge pridržavati ovih Uslova korištenja.

Pojedini izrazi korišteni u ovim Uslovima korištenja imaju sljedeće značenje:

 • „Usluga“ je činjenje dostupnim Korisniku Sadržaja koji se objavljuje na sajtu i/ili aplikaciji, u lične i nekomercijalne svrhe. Hotel Tehnograd d.o.o. i Hotel Vertigos d.o.o. (“Kompanija”) pruža, a Korisnik koristi Uslugu, pristupajući Sadržaju;
 • „Korisnik“ (u množini: „Korisnici“) je lice odnosno lica, fizička ili pravna, strana ili domaća, koja koriste Uslugu, bez obzira na vrstu uređaja sa kojeg pristupaju, vrijeme pristupa, trajanje korišćenja Usluge, i bez obzira na fizičku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju aplikaciji;
 • „Sadržaj“ podrazumijeva tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i drugi materijal koji se objavljuje na aplikaciji kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku;
 • “Aplikacija” je “VerTe” aplikacija za uređaje dostupna na “Apple Store” i “Google Play Store” prodavnicama;
 • Svi sadržaji objavljeni na aplikaciji su u isključivom vlasništvu Hotela Tehnograd i Hotela Vertigos ili su u vlasništvu njegovih povezanih lica, ili su u vlasništvu poslovnih partnera, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog dijela Sadržaja sa aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Hotela Tehnograd d.o.o. i Hotela Vertigos d.o.o. Sadržaj aplikacije, kao i svi dijelovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Hotelu Tehnograd d.o.o. i Hotelu Vertigos d.o.o. odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenijela pravo korišćenja na kompanije Hotel Tehnograd d.o.o. i Hotel Vertigos d.o.o. Korištenjem Sadržaja ne stičete vlasništvo na bilo kojem dijelu Sadržaja kojem pristupate.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logotipe/logo znakove, tekstove, podatke, fotografije ili grafizme, kao i cjelokupan Sadržaj dostupan na aplikaciji je u isključivom vlasništvu kompanije Hotela Tehnograd d.o.o. i Hotela Vertigos d.o.o. ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenijela pravo korištenja na Hotel Tehnograd d.o.o. i Hotela Vertigos d.o.o.

Hotel Tehnograd d.o.o. i Hotel Vertigos d.o.o. zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave ,izmijene ove Uslove korišćenja i neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena Uslova korištenja. Promjene Uslova korištenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na sajtu.

Cjelokupan Sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmjenama. Hotel Tehnograd d.o.o. i Hotel Vertigos d.o.o.. zadržavaju pravo da u svakom trenutku, po svom izboru, izvrše izmjenu ili uklanjanje Sadržaja.

Određeni dio Sadržaja koji se prikazuje na aplikaciji obezbjeđuju treća lica (baneri, pop-up i sl.). Hotel Tehnograd d.o.o. i Hotel Vertigos d.o.o. nisu odgovorni za sadržaje trećih lica ni u kom dijelu.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni ste i razumijete da se Sadržaj isporučuje Korisnicima takav kakav je, u obliku u kojem je učinjen dostupnim, sa svim eventualnim greškama i bez bilo kakvih izričitih ili prećutnih garancija u pogledu kvaliteta ili količine Sadržaja ili funkcionisanja aplikacije. Hotel Tehnograd d.o.o. i Hotel Vertigos d.o.o. ne garantuju da će pružanje usluge preko aplikacije biti bez grešaka ili prekida u radu i pouzdanje u funkcionisanje Usluge je u potpunosti rizik Korisnika.

Obaveze posjetilaca/korisnika sajta i/ili aplikacije

U cilju efikasnog, bezbjednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na aplikaciji nije dozvoljeno:

 1. objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećim propisima;
 2. objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, prijetećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kojem licu;
 3. objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su lažne ili kojima se povređuju prava drugih lica;
 4. lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;
 5. manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmjenjuje ili prenosi;
 6. objavljivanje, razmjena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji;
 7. objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim štetnim fajlovima ili programima;

Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj koji smatramo neprimjerenim ili koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posljedica njihovih aktivnosti.